Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrībās veikta Valsts kontroles revīzija

2019. gada septembrī Valsts kontrole uzsāka revīziju Talsu novada pašvaldības pārvaldītajās kapitālsabiedrībās – SIA “Talsu ūdens”, SIA “Talsu namsaimnieks”, SIA “Talsu televīzija”, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” un SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” par laika posmu no 2017. līdz 2019. gadam. Revīzijas mērķis – noskaidrot, vai Talsu novada pašvaldība tās pārvalda sekojot tiesiskuma un labākās prakses principiem. Pagājušajā nedēļā publicēts revīzijas gala ziņojums.

Related Videos

Ēdamo sēņu klāsts ir lielāks nekā domājam
Mākslas plenēra laikā Talsos izplatās jauns “vīruss”
Vandzene no savas skolas atvadās ar dziesmu
Talsu novadā izveidotas vairākas slidotavas