Kontakti

Adrese: Lielā iela 27, Talsi
Tālrunis: 20010610
E-pasts – info@talsutv.lv

Rekvizīti
SIA “Talsu televīzija”
Lielā iela 27, Talsi, LV – 3201
Reģ.nr. LV 40003289155
a/s “SEB Banka”
Konts: LV28UNLA0050021320850
Kods: UNLALV2X