Līnijdejas varot dejot jebkurš

Eva Fricberga ir pazīstama kā deju studijas “Elfa” vadītāja, bet nedaudzi zina to, ka viņa ir arī aizrautīga līnijdeju dejotāja. Līnijdeju elementi ik pa laikam parādoties “Elfu” repertuārā un dejotājas izrādījušas interesi tās apgūt pamatīgāk, tāpēc Eva nolēmusi līnijdejas mācīt iesācējiem.

Related Videos

Talkā palīdz sakopt retas vaboles dzīvotni
Valdemārpils skolēni veido sadraudzību ar Lietuvas skolēniem
Vasaras brīvlaikā mazās skudriņas iepazīst profesijas
Kurzeme gatavojas “Lielajam Jēkabam”