Izstādes “Caur logu skatoties”iedvesma atrasta fotogrāfijās

Talsu novada muzejā tika atklāta lietišķās mākslas kolektīvu “Nāmetiņš” un “Kurši” izstāde, kura veltīta izcilās rokdarbnieces Mirdzas Strazdiņas piemiņai. No Mirdzas mācījušās abu kolektīvu dāmas un arī šobrīd savos darbos izmanto viņas veidotos rakstus. Arī izstāde “Caur logo skatoties” tapusi iedvesmojoties no fotogrāfijām, kuras uzņēmusi “Kuršu” vadītāja Biruta Austrupa desmit gadus dzīvojot pie Mirdzas. Fotogrāfijās iemūžināts skats caur logu, pa kuru redzams piemājas ezeriņš visos gadalaikos.

Related Videos

Konkurss “No baroka līdz rokam”
Vakar.Šodien.Rīt. 23.02.2020
PII “Pīlādzītis” atguvis savas telpas
Paplašināti Bungu kapi