Vakar.Šodien.Rīt. 22.09.2019

Aicina tūrisma infrastruktūru veidot pieejamu ikvienam

Biedrība “Māja” atver jaunas telpas

Spārē nokaltušu liepu pārvērš dabas objektos

Gleznošana kopā ar pils dāmu

Skolēni iepazīst Talsu dendroloģisko parku

Sportiskais starpbrīdis Talsu sākumskolā

Related Videos

Iedzīvina Talsu novada jauno identitāti
Ārzemju latvieši radījuši stāstu segu
Talsu novada mērs vēl – Saules mūžu Latvijai
Ar košām villainēm Talsu audējas nosvin 60