Guntis Pakalns

Filoloģijas doktors un stāstnieks Guntis Pakalns strādā Latviešu folkloras krātuvē un galvenokārt nodarbojas ar stāstījumu vākšanu un izpēti. Paralēli pētniecības darbam, viņš organizējis arī stāstnieku konkursus bērniem. Līdz šim iznākušas trīs pētnieka sakārtotasgrāmatas – Stāsti un teikas par spokiem, Džūkstes teikas un nostāsti, Anss Lerhis – Puškaitis atmiņās un stāstos. Par Lerhi – Puškaiti Guntis ieinteresējies, jo abus saista radniecība, un tieši ”pasaku tēva” ietekmēts Guntis pievērsies folklorai.

Related Videos

Paš’ čāļ, paš’ karogs. Ja nevar celt, ta velk gar zēm’!
Latvijas stāsti. Sanita Ziediņa
Jana Biezā
Tabita Kalniņa