Valdemārpils skolēni veido sadraudzību ar Lietuvas skolēniem

Valdemārpils vidusskola sadarbībā ar Lietuvas Šauļu Jezuītu sākumskolu realizē Nordplus programmas projektu “Karjeras izvēles veicināšana 21. gadsimta skolās”. Viens no galvenajiem mērķiem ir skolēnos veicināt izpratni par dažādo un kopīgo Lietuvas un Latvijas kultūrā, tradīcijās un vēsturē. 17.oktobris bija diena, kad Šauļu skolā tika rīkota Latvijas diena, kurā bērni iepazina latviešu tautas tradīcijas, ēdienus, valodu un vēsturi.

Related Videos

Pēc divu mēnešu pārtraukuma Talsu novads tiek pie mēra
Atvērta jauna Lībagu sākumskolas pirmsskolas grupiņa
Ciemos pie raganām un Baltās dāmas
Informācija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām