Related Videos

Senioru kori piedzied Talsus
Talsu seniori atzīmēja Starptautisko veco ļaužu dienu
Mūsu karogs ir meiteņu brunči
Rojas pludmalē paceļ pirmo karogu “NaaC”