Related Videos

Jaunsargi sacenšas Talsos
Kronis – dāmu skaistākā rota
23.deju un aerobikas festivāls Talsos pulcēja ap 400 dalībniekus
Norisinājās ikgadējās pirmās palīdzības sacensības