Talsu PII “Pīlādzītis” paceļ EKOSKOLAS ZAĻO karogu

Pie Talsu PII “Pīlādzītis” mastā plīvo iestādes lepnums – EKOSKOLAS ZAĻAIS karogs. Pīlādzīša iemītnieki trīs gadu laikā ir pilnveidojuši savu apkārtējo vidi un ik dienas mācās rīkoties videi draudzīgi. Arī mēs bijām klāt svinīgajā zaļā karoga pacelšanas brīdī.

Related Videos

Attālinātā mācīšanās atver skolotāju un skolēnu radošumu
Talsu tipogrāfija attīstībā iegulda gandrīz ceturtdaļu miljona
Talsu sākumskolas 2.a klase piedalīsies maratonā Rīgā
Jaunieši piepilda labo domu un darbu grozu