Talsu novadam būs jauna vizuālā identitāte

Lai sakārtotu Talsu novadu simbolizējošo zīmju lietošanu, jau pavasarī pašvaldība uzsāka darbu pie jaunas vizuālās identitātes izstrādāšanas. Lai gan tiek izstrādāts jauns novada zīmols, arī līdzšinējie simboli, kā piemēram, Talsu svītrkods, jeb Talsu brunča raksts saglabāsies.

Related Videos

Tāmnieku dialekts kopā ar Kārli Kazāku
Jaunieši iejūtas deputātu lomās
“Labākais e-skolotājs” – Inta Udodova
Par ko runā Talsu novadā 20.07.2018.