Talsu novadam būs jauna vizuālā identitāte

Lai sakārtotu Talsu novadu simbolizējošo zīmju lietošanu, jau pavasarī pašvaldība uzsāka darbu pie jaunas vizuālās identitātes izstrādāšanas. Lai gan tiek izstrādāts jauns novada zīmols, arī līdzšinējie simboli, kā piemēram, Talsu svītrkods, jeb Talsu brunča raksts saglabāsies.

Related Videos

Jaunieši iepazīst profesijas
Uzsāks Talsu Valsts ģimnāzijas sporta stadiona pārbūvi
Par ko runā Talsu novadā 17.08.2018.
Bērni dodas meža ekspedīcijā