Talsu novadā sniedz pakalpojumu vardarbībā cietušām sievietēm

Par nodibinājuma “Talsu novada Krīžu centrs” likvidāciju runāja gada sākumā. Vairāku iemeslu dēļ nodibinājuma padome lēma pārtraukt centra darbību, viens no tiem, nebija iespēja atrast piemērotas telpas, jo iepriekšējās bija jāpamet. Centra darbinieki darīja visu, lai tiktu pie jaunām mājām. Tas ir izdevies. Lai gan ar nelielām izmaiņām, bet kolektīvs darbu turpina un šobrīd sniedz pakalpojumus sievietēm, kuras cietušas no vardarbības.

Related Videos

Ielīgošanas pārgājiens kā labs starts svētkiem
Ieviests pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai
Talsu Romas katoļu baznīcai jau 120
No amata aiziet Talsu novada Bāriņtiesas vadītāja