Talsu novadā palīdz cilvēkiem un bērniem ar īpašām vajadzībām

Ģimeņu un bērnu aprūpes centrs “Brīnumiņš” ir viena no vietām, kur jau šobrīd tiek sniegta palīdzība bērniņiem ar funkcionāliem traucējumiem. Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā paredzētas dažādas aktivitātes cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, daļa no tām arī nākotnē tiks realizētas Talsu novadā.

Related Videos

Veco ļaužu aprūpes namam Sabilē jauns jumts
Ārzemju latvieši radījuši stāstu segu
Profesors Danilāns māca, kā dzīvot skaisti un veselīgi
Koncertflīģelis atkal skan Talsu tautas namā