Talsos “Pūš pa deviņ”

Nu jau 10.reizi Talsos pulcējās Latvijas sitaminstrumentu un pūšaminstrumentu ansambļi, lai ar skanīgu konkursu pieskandinātu deviņus pakalnus.

Related Videos

Iespēja saņemt līdzfiansējumu vecpilsētas ēku atjaunošanai
Pastendē sadejoja Talsu apriņķa deju kolektīvi
Par ko runā Talsu novadā 08.06.2018.
Veselības programmā aktīvi iesaistās bērni