Tals’ pus’ našķojas

12.12.2011. “Tals’ pus’ našķojas” – maizes cepēja Olga Petruse no Nogales, šitekē sēņu audzētāja Vizma Šulce no Tiņģeres, sklandraušu cepēja Elma Zadiņa no Dundagas, pīrāgu cepēja Ilze Krauze no Virbiem.

Dravnieki Jānis un Dzintra Indriksoni no Laucienes, zāļu tēju vācējas Laura un Evita no Valdemārpils, vīna darinātājs Varis Baņģieris no Laucienes, piparkūku cepēja Ieva Štulberga no Rudes.

Related Videos

Latvijas stāsti. Marija Blūma – Kauliņa
Latvijas stāsti. Tango klubiņš
Gunārs Grīnhofs
Roberts Akmens