Skolēniem stāsta par laikmetīgo mākslu

Fonda “Mākslai vajag telpu” mērķis ir panākt 20. gadsimta otrās puses mākslas muzeja izveidi Rīgā. Lai potenciālajiem muzeja apmeklētājiem dotu ieskatu latviešu mākslas vēsturē un lai informētu jauniešus par mākslas procesiem jau no pagājušā gada fonda pārstāvji tiekas ar Latvijas skolēniem. Viena no šādām lekcijām notika arī Talsos, Talsu kinoteātrī.

Related Videos

Talsos sabrauca dzejnieki un dzejas mīļotāji no visas Kurzemes
Izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns “Stiklu dabas liegumā”
Talsu pamatskolai 100
Apturēts sadarbības līgums ar Ščolkovas rajona pašvaldību