Siltuma ražošana Talsos kļūs efektīvāka

Šobrīd Talsos, Pumpura ielas katlumājā apkures katli godam kalpo jau 30 – 40 gadus. Parādoties iespējai piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, nākamajā gadā plānots vērienīgs katlu mājas atjaunošanas projekts.

Related Videos

… jo sapņi mēdz piepildīties
Vokālā studija “Tonis” iedziedājusi Helmuta Feldmaņa albumu
Īves pagastam savs ģerbonis
Skolēni bērniem dāvina pašu gatavotas koka rotaļlietas