Sieviešu koris “Vaiva”

Sieviešu koris „Vaiva” ir viens no senākajiem un tradīcijām bagātākajiem Talsu koriem, kurš šogad atzīmēja 70 gadu jubileju. Korī dzied teju 30 daiļā dzimuma pārstāves – skolnieces, studentes un dažādu profesiju pārstāves – muzikālas un atraktīvas dziedātājas, kuras klausītājus koncertos priecē ar savu dzīvesprieku, emocionalitāti un šarmu. „Vaiva” ir koris, kurš orientēts ne tikai uz kopīgu mērķi – labu skanējumu, bet arī veido īpašas savstarpējās attiecības, rod sev jaunus draugus, kopā pavada brīvo laiku, organizē kopīgus braucienus un bauda kopīgu gandarījumu par labu uzstāšanos, kā arī kora sasniegumi atzinīgi ir novērtēti dažādos konkursos un skatēs Latvijā un ārvalstīs.

Related Videos

Vaira Kamara
Latvijas paaudzes
Baiba Šuvcāne
Baiba Veismane Rezonga