Senioros mīt sacensību gars

Arī seniori vēlas savu laiku pavadīt aktīvi, un to viņiem iespējams izdarīt Veselības veicināšanas dienā, kas jau trešo gadu notiek pie Pļavu ezera.

Related Videos

Piekrastes skolēni tiekas Talsos
Pabeigts Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
Zem augusta debesīm skanēs Ārpasaules mūzika
Izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns “Stiklu dabas liegumā”