Pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu jaunajiem uzņēmējiem

Jau trešo gadu Talsu novada pašvaldība izsludināja biznesa ideju konkursu “Dari Talsu novadam”, kas dod iespēju ikvienam uzņēmējam iegūt finansiālu atbalstu sava biznesa uzsākšanai vai tā attīstībai. Šogad konkursā atbalstu ieguva kopumā 7 uzņēmēji.

Related Videos

Iespējams, nākotnē cilvēki dzīvos pat 120 gadus
PII “Pīlādzītis” atguvis savas telpas
Talsu novads atkārtoti netiek pie izpilddirektora
Talsu novadam – jauna vizuālā identitāte