Paš’ čāļ, paš’ karogs. Ja nevar celt, ta velk gar zēm’!

20.02.2012. “Paš’ čāļ, paš’ karogs. Ja nevar celt, ta velk gar zēm’!” – stāsts par amatierteātri “Spāre”.

Related Videos

Latvijas stāsti. Personības. Indra Āboliņa
Baiba Veismane Rezonga
Latvijas stāsti. Eva Fricberga
Visvaldis Vismanis