Related Videos

Par ko runā Talsu novadā 10.11.2017
Par ko runā Talsu novadā 23.03.2018
Talsos nebijusi akcija “Aklais randiņš ar grāmatu”
Tu saki – nav lemts? Mēs sakām – Tu vari!