Related Videos

Par ko runā Talsu novadā 23.03.2018
Talsu novadā joprojām turpina likvidēt meža ugunsgrēku
Koncertuzvedums “Pēcis un Pīkstīte pasaulē”
Par ko runā Talsu novadā 02.02.2018