Related Videos

Par ko runā Talsu novadā 31.08.2018
Tvaika nosūcēji rada ventilācijas sistēmas problēmas
Talsu slimnīca tikusi pie jaunām iekārtām
Sabilē tapis blēņu un jaunrades namiņš