Līdzīgi sižeti

Sumina Viestura ordeņa saņēmēju Monvidu Eltermani
Situācija ar apkures sistēmām Talsu novadā
Aizvadīti 4.Sabiles Karstvīna svētki
Tāmnieku dialekts kopā ar Kārli Kazāku