Related Videos

Skolēni diskutē par tematu “Eiropas Savienības – mīti un realitāte”
Talsos var dzirdēt putnu dziesmas
Noskaidrotas labākās žūrijas grāmatas
Attīsta mājražotāju un amatnieku platformu