Related Videos

Biznesa rīts pulcēja vietējos uzņēmējus
Iedzīvotāju forumā talsinieki izsapņo nākotni
Līdzcilvēku palīdzība ir nenovērtējama
Par ko runā Talsu novadā 26.01.2018