Related Videos

Par ko runā Talsu novadā 15.06.2018.
Pedagogu trūkums kļūst aizvien aktuālāks
Par ko runā Talsu novadā 27.10.2017.
Talsos sveic čaklākos brīvprātīgos