Related Videos

Par ko runā Talsu novadā 03.08.2018
Neierasti agri sākusies kulšanas sezona
Par ko runā Talsu novadā 01.06.2018.
Siltuma ražošana Talsos kļūs efektīvāka