Related Videos

Par ko runā Talsu novadā 10.11.2017
Situācija ar apkures sistēmām Talsu novadā
Par ko runā Talsu novadā 20.04.2018
Talsos atvērts labdarības veikals “Kaste”