Līdzīgi sižeti

Talsos var dzirdēt putnu dziesmas
Pirmā “Mantu labotava” Talsos
Paldiespasākums “…no visas sirds”
Luterāņu baznīcas pulksteņa zvans – viedokļi dalās