Related Videos

Par ko runā Talsu novadā 10.11.2017
Jaunieši iedvesmojas savai biznesa idejai
Luterāņu baznīcas pulksteņa zvans – viedokļi dalās
Koncertuzvedums “Pēcis un Pīkstīte pasaulē”