Modes skate “Zaļā pļava”

Drēbnieku kursa studentēm ir noslēdzies mācību periods, lai saņemtu sertifikātu, kursantes kārtoja ne tikai teorētisko eksāmenu, bet savus šūtos darbus prezentēja arī modes skatē.

Related Videos

Top vienota mājražotāju platforma
Noslēdzies starptautiskais konkurss
Mācību prakse Grieķijā
Stendes PII „Saulīte” remontdarbi pabeigti