Mācīt tā, lai bērniem prieks

Mūzika ir ļoti svarīga bērna attīstībā, jo dziedāšana un mūzikas instrumentu spēlēšana attīsta loģisko domāšanu, kas nepieciešama teju visos mācību priekšmetos. Tuvojoties pārejai uz kompetenču pieeju izglītībā, mūzikas pedagogiem aizvien jāapgūst jaunas prasmes un tehnikas, lai mūzikas nodarbības būtu radošas un bērniem sniegtu prieku.

Related Videos

Līnijdejās izdejoti 10 gadi
Bibliotēkai jāatrodas sakoptā vidē
Piepildīta “SOS pārtikas krātuvīte”
Ar meditāciju un kukaiņu viesnīcu aizvadīta vēsturisko dārzu diena