Mācīt tā, lai bērniem prieks

Mūzika ir ļoti svarīga bērna attīstībā, jo dziedāšana un mūzikas instrumentu spēlēšana attīsta loģisko domāšanu, kas nepieciešama teju visos mācību priekšmetos. Tuvojoties pārejai uz kompetenču pieeju izglītībā, mūzikas pedagogiem aizvien jāapgūst jaunas prasmes un tehnikas, lai mūzikas nodarbības būtu radošas un bērniem sniegtu prieku.

Related Videos

Kultūras dzīve varētu atsākties augustā
Pārgājienā iepazīst Spāres apkārtni
Dejotāji aizvada atbildīgu skati pirms Dziesmu un deju svētkiem
Jaunieši pārkāpj ārkārtas situācijas noteikumus