Latvijas stāsti. Tango klubiņš

Pucēties, pulcēties, priecāties – tā varētu būt senioru balles deju kluba “Talsu tango” devīze. Šajā reizē viesojamies pie kolorītajiem senioriem, kuriem deja ir vaļasprieks. Katru pirmdienu kluba dalībnieki tiekas Talsu tautas namā, lai izdejotu savas mīļākās dejas un gatavotos kādai no ballēm.

Related Videos

Baiba Šuvcāne
Sirds cilvēks
Latvijas stāsti. Sanita Ziediņa
Paš’ čāļ, paš’ karogs. Ja nevar celt, ta velk gar zēm’!