“Latvijas stāsti” – par Lībiešie (08.07.2018.)

Gan Baltijas jūras krastos, gan Latvijas vidienē jau izsenis mituši stipri ļaudis. Lībiešu un latviešu priekšteči Latvijas teritorijā ieradušies jau vēlajā bronzas laikmetā. Vēstures avotos lībieši kā tauta pirmo reizi minēti 12. gadsimta sākumā. Un vēl šodien lībieši turas kopā, turpina izkopt savu senču tradīcijas pētot vēstures liecības, vēl šodien šī tauta satiekas, lai kopā svinētu svētkus un godātu savas tautas kultūras mantojumu.

Related Videos

Mikus Krastiņš
“Latvijas stāsti”. Kristaps Zutis
Latvijas stāsti. Personības. Linda Raituma
Ojārs Feldbergs