Lai drošs solis Talsu novadā

Sabiles čaklās rokdarbnieces ir saņēmušas ļoti atbildīgu darbu. Viņu uzdevums ir adīt zeķītes 2019. gadā dzimušajiem bērniņiem, kuri reģistrējas Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Related Videos

Talsu novadā tiek reorganizētas izglītības iestādes
Vakar. Šodien. Rīt. 28.10.2018.
Koncertflīģelis atkal skan Talsu tautas namā
Atvērta jauna Lībagu sākumskolas pirmsskolas grupiņa