Labiekārtoti Virbu un Strazdes pagasti

Vasara ir laiks, kad pilsētu un pagastu pārvaldes veic dažādus saimnieciskos un labiekārtošanas darbus. Virbu pagastā ir tapusi vieta, kur rīkot dažādus pasākumus, savukārt, Strazdē iedzīvotāji un viesi pastaigā pa muižas parku var doties pa jaunu bruģētu celiņu.

Related Videos

Jaunieši meklē iespēju strādāt vasarā
Sumināti 2018.gada Talsu novada kultūras un sporta sasniegumi
Atvērta jauna Lībagu sākumskolas pirmsskolas grupiņa
Almants Kalniņš noliek deputāta mandātu