Katras meitas gods ir uzpīt visskaistāko vainagu

Vainagam jābūt ne tikai skaistam, bet arī izturīgam, jo tam garākā gada nakts taču ir jāiztur līdz galam. Un, ja šķiet, ka katrai kārtīgai latviešu sievietei vainagu pīšana ir asinīs, tad, ieraugot, cik kārtīgi un noturīgi sapīti dundadznieces Sandras Dadzes vainagi, tad skaidrs, ka nekad nav par vēlu arī mums to iemācīties darīt prasmīgi.

Related Videos

Veco gadu talsinieki aizvada uz hokeja laukuma
Valdemārpilnieki pierāda, ka mīl savu pilsētu
Almants Kalniņš noliek deputāta mandātu
Talsu Valsts ģimnāzija ievieš apzināto mācīšanos