Izveidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs

Pēc Laidzes pamatskolas likvidēšanas, ēka nonāca Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas apgādībā. Pieprasījums pēc dažādiem sociālajiem pakalpojumiem aizvien aug un tāpēc centrā izvietots ilgstošās uzturēšanās centrs, būs pieejami grupu dzīvokļi, radošas nodarbības un dienas centrs.

Related Videos

Vakar. Šodien. Rīt. 21.04.2019.
Talsos ir apkurināms pilskalns
Vakar. Šodien. Rīt. 17.02.2019.
Vasaras brīvlaikā mazās skudriņas iepazīst profesijas