Izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns “Stiklu dabas liegumā”

Ir izstrādāts meža apsaimniekošanas plāna projekts un vadlīnijas “Stiklu dabas lieguma” ugunsgrēka skartās teritorijas apsaimniekošanai. Plānu sagatavojusi AS “Latvijas valsts meži”, ar to iepazīstinot arī iesaistītās pašvaldības, vietējos iedzīvotājus, Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts meža dienestu.

Related Videos

Labie darbi nekad nebeidzas
Pērļu bode aizsāk jaunu tradīciju
Vakar.Šodien.Rīt. 20.01.2019
Kurzemes reģionā reida laikā pārbauda riepu atbilstību ziemai