Izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns “Stiklu dabas liegumā”

Ir izstrādāts meža apsaimniekošanas plāna projekts un vadlīnijas “Stiklu dabas lieguma” ugunsgrēka skartās teritorijas apsaimniekošanai. Plānu sagatavojusi AS “Latvijas valsts meži”, ar to iepazīstinot arī iesaistītās pašvaldības, vietējos iedzīvotājus, Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts meža dienestu.

Related Videos

Sabiles Sarades namiņš gatavojas Ziemassvētkiem
Vakar. Šodien. Rīt. 02.12.2018.
Pašvaldība piešķīrusi stipendiju jaunai ārstniecības speciālistei
Latvijas simtgade Talsos