Izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns “Stiklu dabas liegumā”

Ir izstrādāts meža apsaimniekošanas plāna projekts un vadlīnijas “Stiklu dabas lieguma” ugunsgrēka skartās teritorijas apsaimniekošanai. Plānu sagatavojusi AS “Latvijas valsts meži”, ar to iepazīstinot arī iesaistītās pašvaldības, vietējos iedzīvotājus, Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts meža dienestu.

Related Videos

Pirmo reizi gada balvas saņem uzņēmēji
Talsos sabrauca dzejnieki un dzejas mīļotāji no visas Kurzemes
Mazpulcēni ar zināšanām piepildījuši vairākus grozus
Kultūras ministram pirmā reģionālā vizīte ir Talsos