Izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns “Stiklu dabas liegumā”

Ir izstrādāts meža apsaimniekošanas plāna projekts un vadlīnijas “Stiklu dabas lieguma” ugunsgrēka skartās teritorijas apsaimniekošanai. Plānu sagatavojusi AS “Latvijas valsts meži”, ar to iepazīstinot arī iesaistītās pašvaldības, vietējos iedzīvotājus, Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts meža dienestu.

Related Videos

Tikšanās ar Bruno Šulcu
Piepildīta “SOS pārtikas krātuvīte”
Pēta bīstamo ozolu slimību
Ar saulgriežu salidojumu ģimnāzija svinēs simtgadi