Izbūvē Raudu un Asaru ielas

Neesošas piekļuves Raudu, Asaru un Līdaku ielā Talsos ir bijis aktuāls jautājums jau daudzus gadus. Taču šogad beidzot ir izdevies rast finansiālos līdzekļus, lai ar grants segumu izbūvētu divas no šīm ielām.

Related Videos

Pedvālē top akmens laiva
Ar košām villainēm Talsu audējas nosvin 60
Vakar.Šodien.Rīt. 21.07.2019
Senioru kori piedzied Talsus