Izbūvē Raudu un Asaru ielas

Neesošas piekļuves Raudu, Asaru un Līdaku ielā Talsos ir bijis aktuāls jautājums jau daudzus gadus. Taču šogad beidzot ir izdevies rast finansiālos līdzekļus, lai ar grants segumu izbūvētu divas no šīm ielām.

Related Videos

Muzejā var zvejot arī pērles
Tiek apzināti Brīvības cīņās kritušie karavīri
Dižmāras gadatirgū daudzināja garšaugus
Spārē nokaltušu liepu pārvērš dabas objektos