Īstas Vasaras saulgriežu tradīcijas maģiskajā Tiguļkalnā

Ik gadu folkloras kopa “Talsi” visus aicina svinēt Vasaras saulgriežus Tiguļkalna ozolu aplī. Arī šogad, pie kopīga ugunskura, bija iespēja izbaudīt dažādus saulgriežu rituālus, izdziedāt spēka dziesmas, izdejot latviskas rotaļas un sagaidīt sauli norietam Talsu deviņos pakalnos.

Related Videos

Īpašo bērnu mammas stiprina fizisko sagatavotību
Talsos sabrauca dzejnieki un dzejas mīļotāji no visas Kurzemes
Talsu novads atkārtoti netiek pie izpilddirektora
Valsts prezidents aicina apmeklēt muzejus