Iedvesmas stāsti. Folkloras kopa “Talsi” un “Tals Trimiš”

1989. un 1990. gads Latvijā bija lielu pārmaiņu laiks. Tas bija laiks, kad latviskās tradīcijas kļuva īpaši spēcīgas un tieši tad tika izveidota folkloras kopa “Talsi”. Pirms tam Talsos skandēja folkloras kopa “Kūri” un bērnu kolektīvs “Nārone”. Zigrīda Brāle bija daļa no “Kūriem”, bet pārmaiņu laikā nolēma izveidot folkloras kopu “Talsi”, to vadīja līdz 2003. gadam. Pēc tam vadību pārņēma Lija Dunska un to dara vēl šodien.

Related Videos

Iedvesmas stāsti. Aīda Krūze
Iedvesmas stāsti. Aigars Vārna
Iedvesmas stāsti. Visvaldis Tukmanis
Iedvesmas stāsti. Lonija Ūdriņa