Ēnu diena Talsu televīzijā

13. februārī visā Latvijā notika Ēnu dienas. Tā ir iespēja skolēniem doties iepazīt dažādas profesijas, lai vieglāk varētu izdarīt izvēles nākotnē. Talsu televīzijā viesojās 5 ēnas, viņi iejutās žurnālista lomā un devās intervēt citas ēnas.

Related Videos

Sabiles Sarades namiņš gatavojas Ziemassvētkiem
Atvērta jauna Lībagu sākumskolas pirmsskolas grupiņa
Pašvaldība piešķīrusi stipendiju jaunai ārstniecības speciālistei
Izdota foto projekta “Mēs esam Talsi” grāmata