Atvērta jauna Lībagu sākumskolas pirmsskolas grupiņa

1.novembrī Lībagu sākumskolā bija svētki. No jaunā mācību gada bērnu skaits pirmsskolas grupiņās ir audzis, tādēļ ceturtdienas rītā oficiāli tika atklāta jaunā izremontētā grupiņa, kurā ikdienā uzturēsies četrus gadus jaunie audzēkņi.

Related Videos

Ar autobusu pēc dzejas
Ziemeļkurzemes virsmežniecībai jauna automašīna
Ar jaunu maksājumu Talsos cīnīsies pret rādījumu neziņotājiem
Talsos ir apkurināms pilskalns