Related Videos

Deju šovs Talsos 2015
Valsts svētku pasākumi Talsos „Rakstu rakstiem tēvu zeme”
2. Mazie opermūzikas svētki Laidzē. 2. daļa
Videofilma “Talsiem 100”