Related Videos

Nacionālā visu šķirņu suņu izstāde “Talsi – 2017”
“Treji vārti atverami”
Video sveicieni Talsu novada iedzīvotājiem un Latvijai svētkos!
Talsu pilsētas svētku 2017 gājiens