Iedzīvotāji aicināti izvirzīt apbalvojamos Goda rakstu saņemšanai

Pievienots: (12.09.2014 23:09)

18. novembrī, Latvijas Valsts proklamēšanas 96. gadadienā, kā jau katru gadu, tiks piešķirti apbalvojumi Talsu novada ļaudīm par dažādiem nopelniem.

 

Apbalvošanu ar Goda rakstu var ierosināt attiecīgās pilsētas vai pagasta iedzīvotāji vai iedzīvotāju apvienības, iesniedzot attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldē iesniegumu ar informāciju par apbalvojamo. Visi iedzīvotāji, kuri vēlas izvirzīt apbalvojamos Goda rakstu saņemšanai, aicināti to izdarīt līdz 20.oktobrim, jo komisijai vēl jāpaspēj izvērtēt iesniegtos priekšlikumus. Talsu pilsētā Valsts svētki tiks atzīmēti 15. novembrī, Talsu tautas namā, kuru laikā tiks sumināts arī titula „Gada talsinieks” ieguvējs. Citās Talsu novada pilsētās un pagastos svinīgie svētku sarīkojumi notiks un Goda raksti tiks pasniegti svētku pasākumos no 15. līdz 18. novembrim.

Šo apbalvojumu piešķir par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās pilsētas vai pagastu attīstībā, apliecinot cieņu ilggadīgam, pašaizliedzīgam darbam Talsu novada pilsētās un pagastos, un ārvalstu sadarbības veicināšanā, kā arī Talsu novada pilsētu un pagastu tēla veidošanā. Goda rakstu piešķir fiziskām un juridiskām personām, kas ir attiecīgās pilsētas vai pagasta iedzīvotāji vai kuru iestādes, uzņēmumi, sabiedriskās organizācijas atrodas attiecīgajā pilsētā vai pagastā, vai arī savā darbībā ir saistītas ar attiecīgo pilsētu vai pagastu, kā arī attiecīgās pilsētas vai pagasta ārvalstu sadraudzības partneriem, iestādēm, to pārstāvjiem, sadarbības organizācijām vai to vadītājiem.

Valsts svētku svinību laikā – 18. novembrī, Talsu sporta hallē tiks pasniegti Talsu novada domes Atzinības raksti un sveikti titulu „Talsu novada gada uzņēmējs”, „Talsu novada gada lauku saimnieks”, „Talsu novada gada kultūras un sporta darbinieks”, „Talsu novada gada izglītības darbinieks”, „Talsu novada gada sabiedriskais darbinieks”, „Talsu novada gada labdaris”, „Talsu novada gada lepnums”, „Talsu novada gada veiksminieks tūrismā” saņēmēji. Šo apbalvojumu piešķiršanu izvērtē deputāti domes komitejās un apstiprina domes sēdē, atbilstoši Talsu novada nolikumiem par apbalvojumu piešķiršanu.

 enovads

 enovads

© "Talsu televīzija" e-pasts: talsutv@inbox.lv | Telefons: 63225522

Tava ip adrese: 3.237.178.91