Sieviešu koris “Vaiva”

Sieviešu koris “Vaiva”

Gunārs Grīnhofs

Gunārs Grīnhofs

Jēkabs Ludvigs Kalmanis

Jēkabs Ludvigs Kalmanis

Zane un Agris Bārbali

Zane un Agris Bārbali

Aina Šteinberga

Jana Biezā

Valdis Tilgalis